Zmiany w postępowaniu uproszczonym

W dniu 1 czerwca 2017 roku wszedł w życie przepis zmieniający artykuł Kodeksu postępowania cywilnego, który wskazuje, w jakich sprawach zastosowanie znajdują przepisy dotyczące postępowania uproszczonego.

Dotąd, artykuły o postępowaniu uproszczonym stosować należało między innymi w sprawach o roszczenia wynikające z umów, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekraczała 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych), jak również w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekraczała kwoty 10.000 zł.

Od 1 czerwca 2017 roku wartość przedmiotu sporu, kwalifikująca w powyższych przypadkach sprawę do postępowania uproszczonego, została podniesiona aż o 100%, czyli aktualnie wynosi 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

O konsekwencjach powyższych zmian można przeczytać na blogu mec. Agnieszki Kapały- Sokalskiej.

 

Uprzejmie informujemy, iż Kancelaria jest nieczynna.