Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalna stawka godzinowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. z dnia 9 września 2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 1456), minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 roku wynosić będzie 2000 złotych brutto. W stosunku do roku 2016 zostało zatem podwyższone o 150 zł.

Warto przy okazji nadmienić, iż jeszcze 10 lat temu (tj. w 2007 roku), minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 936 zł.

Z kolei Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie minimalnej stawki godzinowej w 2017 roku z dnia 21 września 2016 roku (M.P. 2016 poz. 934), ustalono minimalną stawkę godzinową przy umowie zlecenia i umowie o świadczenie usług. Stawka to wynosić będzie 13 złotych brutto i będzie obowiązywała od 1 stycznia 2017 r.