Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy oraz jej czasochłonności. Wynagrodzenie jest ustalane zatem zawsze indywidualnie z danym Klientem.

Metoda rozliczenia Kancelarii z Klientem ustalana jest w oparciu o rodzaj usługi prawniczej oraz potrzeb Klienta.

Zasadniczo zapłata za świadczone usługi prawne odbywa się według poniższych reguł:

zapłata z góry
Za całość sprawy lub za poszczególny etap postępowania (np. postępowanie przygotowawcze, postępowanie apelacyjne) bądź za poszczególną usługę (np. sporządzenie opinii prawnej, zażalenia, apelacji, skargi kasacyjnej).

forma ryczałtowa (ryczałt miesięczny lub kwartalny)
W sytuacji zlecenia stałej obsługi prawnej.

godzinowo
Zastosowanie ma zwykle wtedy, gdy nie można z góry określić czasu, który jest niezbędny do wykonania zlecenia; ostateczna ilość godzin przeznaczonych na wykonanie usługi jest określana po jej wykonaniu, na podstawie podsumowania ilości godzin pracy Kancelarii.

Ponadto, w niektórych sprawach wynagrodzenie może być (w stosownej części) ustalane w oparciu o procent od kwoty wygranej w sprawie. Sprawami takimi są m.in. spory o odszkodowanie, zachowek.

Numer rachunku bankowego (Bank Millennium S.A.) : 90 1160 2202 0000 0001 5028 0993