Wstęp małoletnich na salę sądową

W dniu 14 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 roku (Dz.U. 2017 poz. 1136), nowelizująca Kodeks postępowania cywilnego w zakresie art. 152 oraz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie art. 95.

Ustawa ta umożliwia osobom małoletnim, za zgodą przewodniczącego składu sędziowskiego, wstęp na salę sądową, na posiedzenia jawne.

Więcej o powyższej nowelizacji można przeczytać na blogu mec. Kapały-Sokalskiej.

Uprzejmie informujemy, iż Kancelaria jest nieczynna.