Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Kancelaria AKS świadczy pomoc prawną polegającą między innymi na:

  • Sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
  • Zaskarżaniu postanowień oddalających wniosek o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej;
  • Doradztwie prawnym w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej.