Świadczenie wychowawcze (tzw. 500 Plus) a alimenty

W dniu 20 sierpnia b.r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1177).

Zmiana wprowadzona powyższą ustawą dotyczy przepisu art. 135 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który określa, jakie świadczenia NIE WPŁYWAJĄ na zakres obowiązku alimentacyjnego.

Wspomniana nowelizacja rozstrzyga problem interpretacyjny, który pojawił się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195)- czyli odpowiada na pytanie, czy świadczenie wychowawcze ma, czy też nie ma wpływu na wysokość alimentów.

W powyższym przepisie ustawodawca w sposób wyraźny WŁĄCZYŁ świadczenie wychowawcze do kręgu tych świadczeń (obok np. świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które podlega zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji), które nie mają wpływu na zakres obowiązku alimentacyjnego.