Spadki

Spadki

Przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria:

 • Reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku oraz objaśnienie formalności związanych ze sporządzeniem aktu poświadczenia   dziedziczenia;
 • Reprezentacja w postępowaniu sądowym o dział spadku oraz pomoc prawna w dokonaniu pozasądowego działu spadku;
 • Reprezentacja w sprawach o uznanie za niegodnego;
 • Reprezentacja w sprawach o wykonanie zapisu i o wykonanie polecenia;
 • Reprezentacja w sprawach o zachowek;
 • Reprezentacja spadkobierców w kontaktach z wierzycielami spadku;
 • Reprezentacja przed organami podatkowymi w sprawach związanych z podatkiem od spadków.

Ponadto, Kancelaria świadczy w szczególności usługi polegające na:

 • Porządkowaniu stanu prawnego odziedziczonej nieruchomości;
 • Udzielaniu pomocy prawnej w skutecznym odrzuceniu spadku;
 • Doradztwie prawnym dotyczącym urzeczywistnienia decyzji spadkodawcy o sposobie rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci (testament);
 • Doradztwie prawnym dotyczącym zawarcia skutecznej umowy zrzeczenia się dziedziczenia, zbycia spadku lub jego części bądź zbycia udziału spadkowego.
Blog o prawie spadkowym