Porozumienie edukacyjne

6 lipca b.r. mecenas Kapała-Sokalska, jako koordynator z ramienia Pomorskiej Izby Adwokackiej, wzięła udział w wydarzeniu dotyczącym podpisania pomiędzy XIV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku a Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku porozumienia o współpracy na niwie edukacji prawnej.

Działania mające na celu kształtowanie świadomości prawnej podejmowane przez adwokatów, specjalistów w danej dziedzinie prawa, są niezwykle istotne dla budowy mądrego społeczeństwa.

Uprzejmie informujemy, iż Kancelaria jest nieczynna.