Podziękowania dla mec. Kapały-Sokalskiej za udział w Tygodniu Konstytucyjnym.

Podziękowania od Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy