Podziękowanie dla adw. Agnieszki Kapały-Sokalskiej za przeprowadzenie zajęć z zakresu m.in. prawa umów.

Podziękowanie od Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich