Podziękowania dla adwokat Agnieszki Kapały-Sokalskiej z Naczelnej Rady Adwokackiej.

podziekowania NRA