Opłata egzekucyjna a VAT

W dniu 27 lipca 2017 r. Sąd Najwyższy, działając w powiększonym, siedmioosobowym składzie, przyjął bardzo korzystną dla dłużników uchwałę, stanowiącą, że:

Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. Tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm.), o podatek od towarów i usług.

Uchwała zapadła pod sygnaturą akt: III CZP 97/16.

O skutkach uchwały można więcej przeczytać na blogu adwokat Agnieszki Kapały-Sokalskiej.

Uprzejmie informujemy, iż Kancelaria jest nieczynna.