Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

W dniu 8 listopada 2015 roku weszła w życie (w swoim podstawowym zrębie) ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2015 poz. 624).

Odtąd, komornik wybrany przez wierzyciela obowiązany jest odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań w przypadku wystąpienia choćby jednej z dwóch poniższych sytuacji. Po pierwsze- gdy w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy (ta przesłanka funkcjonowała również przed nowelizacją), po drugie- jeżeli wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%.

Celem ustawodawcy zmieniającego w/w przepisy było przede wszystkim zwiększenie efektywności prowadzonych przez komorników postępowań (jak się okazuje- w miarę wzrostu wpływu spraw do kancelarii komorniczej, spada efektywność jej działań) i bardziej równomierne rozłożenie spraw pomiędzy komornikami.

Końcowo wskazać należy, że od 01.01.2016 roku zacznie obowiązywać trzecia (wprowadzona powyższą ustawą) przesłanka, implikująca konieczność odmówienia przez komornika wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań. Związana będzie z sytuacją, gdy wpływ wszystkich spraw w danej kancelarii komorniczej w danym roku przekroczy 10 000.

Uprzejmie informujemy, iż Kancelaria jest nieczynna.