Nowe formularze w postępowaniu cywilnym

W dniu 26 sierpnia 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1213).

Rozporządzenie to wprowadza zmiany w treści trzech formularzy, stosowanych w postępowaniu cywilnym, a mianowicie- w formularzu obejmującym pozew, pozew wzajemny oraz dane stron.

Powyższa nowelizacja stanowi konsekwencję zmian w prawie cywilnym i postępowaniu cywilnym. Dostosowano zatem treść formularzy do tych zmian. Było to wielce oczekiwane i pożądane, szczególnie że niektóre zmiany w prawie- które dopiero teraz uwzględniono w treści formularzy- weszły w życie już ponad 3 lata temu.

Uwzględniono w szczególności zmiany w zakresie odsetek, dodając we właściwej rubryce w pozwie i pozwie wzajemnym możliwość dokonania wyboru spośród nie tylko odsetek ustawowych i odsetek umownych, ale wprowadzając pozostałe rodzaje funkcjonujących aktualnie odsetek, tj. odsetki ustawowe za opóźnienie oraz odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Ponadto, wobec zmian w zakresie procedury cywilnej, związanych z obowiązkiem podawania przez powoda w pozwie swojego numeru PESEL lub NIP bądź KRS albo numeru w innym właściwym rejestrze, wprowadzono także, oprócz obowiązku podania adresu, także informację o konieczności wpisania właściwego numeru.

Inną zmianą w formularzach obejmujących pozew i pozew wzajemny, jest dodatkowa rubryka, w której należy wpisać informację, czy podjęto próbę mediacji bądź innego pozasądowego rozwiązania sporu, a gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnić przyczyn ich niepodjęcia. Konieczność podania w pozwie tej informacji, jest również wynikiem zmian w prawie.

Pismo złożone na nieaktualnym urzędowym formularzu dotknięte jest brakiem formalnym.