Nieruchomości

Nieruchomości

Przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria:

  • obsługa prawna oraz doradztwo prawne w odniesieniu do transakcji sprzedaży, zamiany, darowizny, dzierżawy, najmu, użyczenia, obciążenia nieruchomości, a także reprezentacja Klientów w powyższych sprawach w sądach oraz przed organami administracyjnymi;
  • opiniowanie umów dotyczących transakcji sprzedaży, zamiany, darowizny, dzierżawy, najmu, użyczenia, obciążenia nieruchomości;
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
  • audyt prawny nieruchomości.