Nakaz zapłaty/windykacja

Nakaz zapłaty/windykacja

Kancelaria AKS świadczy pomoc prawną polegającą między innymi na:

  • Dochodzeniu roszczeń pieniężnych na drodze sądowej – w postępowaniu upominawczym, nakazowym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU);
  • Zaskarżaniu nakazów zapłaty (sprzeciw, zarzuty) oraz zaskarżaniu postanowień oraz wyroków (zażalenia,
    apelacje);
  • Doradztwie prawnym w zakresie dochodzenia roszczeń pieniężnych przedsądowo oraz na drodze sądowej;

Ponadto, Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

  • Dochodzenia roszczeń pieniężnych przedsądowo (windykacja należności);
  • Sporządzania wniosków o wszczęcie postępowań pojednawczych.
Blog o nakazie zapłaty/windykacji