Kwota wolna od zajęcia dla emerytów i rencistów

Ustawą z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2016 poz. 2036), która weszła w życie w dniu 01 lipca 2017 roku, podwyższono tzw. kwotę wolną od egzekucji z emerytur i rent.

Odtąd stanowi ona równowartość 75% najniższej emerytury i renty. Dotychczas wynosiła 50% tego świadczenia.

O plusach i minusach przedmiotowej zmiany prawa można przeczytać na blogu mecenas Kapały-Sokalskiej.

Uprzejmie informujemy, iż Kancelaria jest nieczynna.