Egzekucja

Egzekucja

Przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria:

  • powództwa przeciwegzekucyjne;
  • skargi na czynności komornika;
  • egzekucja z nieruchomości;
  • egzekucja w ruchomości;
  • egzekucja z rachunku bankowego;
  • egzekucja z wynagrodzenia za pracę.