Kancelaria Adwokacka AKS • Dobra osobiste

Dobra osobiste

Kancelaria prowadzi sprawy o ochronę dóbr osobistych:

  • osób fizycznych;
  • osób prawnych (np. spółek z o.o. oraz akcyjnych, stowarzyszeń);
  • innych podmiotów wyposażonych w zdolność prawną (np. spółek jawnych, komandytowych).

W ramach tego obszaru praktyki, szczególne miejsce zajmuje ochrona firmy (nazwy).