Kategoria: Publikacje

Artykuły dotychczas opublikowane. Zapraszamy do lektury!

Pełnomocnictwo*

Termin „pełnomocnictwo” używany jest w kilku znaczeniach. Można nim określić: 1) stosunek prawny, łączący pełnomocnika z mocodawcą 2) jednostronną czynność …