Kategoria: Publikacje

Artykuły dotychczas opublikowane. Zapraszamy do lektury!

Niedozwolone klauzule umowne*

Konsumenci (tzn. osoby fizyczne, które dokonują czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością zawodową lub gospodarczą) zawierają na co dzień …

Umowa przedwstępna*

Umowa przedwstępna stanowi czynność prawną, dokonywaną zazwyczaj w sytuacji, kiedy jej strony ze względu na zaistnienie pewnych konkretnych okoliczności nie …

Powództwa przeciwegzekucyjne*

Wśród merytorycznych form ochrony przed egzekucją (tj. takich, które są skierowane przeciwko zasadności i dopuszczalności egzekucji) na szczególną uwagę zasługują …