Kategoria: Publikacje

Umowa przedwstępna*

Umowa przedwstępna stanowi czynność prawną, dokonywaną zazwyczaj w sytuacji, kiedy jej strony ze względu na zaistnienie pewnych konkretnych okoliczności nie …

Powództwa przeciwegzekucyjne*

Wśród merytorycznych form ochrony przed egzekucją (tj. takich, które są skierowane przeciwko zasadności i dopuszczalności egzekucji) na szczególną uwagę zasługują …

Pełnomocnictwo*

Termin „pełnomocnictwo” używany jest w kilku znaczeniach. Można nim określić: 1) stosunek prawny, łączący pełnomocnika z mocodawcą 2) jednostronną czynność …