Kategoria: Publikacje

Artykuły dotychczas opublikowane. Zapraszamy do lektury!

Niedozwolone klauzule umowne*

Konsumenci (tzn. osoby fizyczne, które dokonują czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością zawodową lub gospodarczą) zawierają na co dzień …