Kategoria: Publikacje

Niedozwolone klauzule umowne*

Konsumenci (tzn. osoby fizyczne, które dokonują czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością zawodową lub gospodarczą) zawierają na co dzień …

Umowa przedwstępna*

Umowa przedwstępna stanowi czynność prawną, dokonywaną zazwyczaj w sytuacji, kiedy jej strony ze względu na zaistnienie pewnych konkretnych okoliczności nie …