Bankowy tytuł egzekucyjny a przedawnienie

W dniu 9 czerwca 2017 roku, III CZP 17/17 Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne, dotyczące tego, czy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przerywa czy nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec nabywcy wierzytelności nie będącego bankiem.

Sąd Najwyższy odpowiedział twierdząco, co oznacza kontynuację korzystnej dla dłużników linii orzeczniczej dotyczącej biegu przedawnienia roszczeń- w sytuacji, gdy wierzytelność nabywa podmiot nie będący bankiem (cesja wierzytelności). Inne korzystne dla dłużników rozstrzygnięcia związane z problematyką bankowych tytułów egzekucyjnych to m.in.: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r., III CZP 29/16 oraz Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2016 r., III CZP 60/16.

Szczegółowe omówienie przedmiotowej Uchwały znajduje się na blogu adw. Agnieszki Kapały-Sokalskiej.

Uprzejmie informujemy, iż Kancelaria jest nieczynna.