Rozwody

Rozwody

Kancelaria prowadzi sprawy o rozwód:

  • z orzekaniem o winie małżonków;
  • bez orzekania o winie małżonków.

Ponadto, Kancelaria zajmuje się prowadzeniem wszelkich inne sprawy, które wiążą się z rozwodem, w szczególności:

  • sprawy o podział majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
  • sprawy o alimenty należne od byłego małżonka;
  • sprawy o eksmisję byłego małżonka;
  • sprawy o ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, w tym sprawy o ograniczenie oraz o pozbawienie władzy rodzicielskiej;
  • sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi- m.in. pomiędzy rodzicami a dziećmi, między dziadkami a dziećmi oraz o ustalenie kontaktów rodzeństwa.

Poza tym, Kancelaria prowadzi także sprawy o separację oraz o unieważnienie małżeństwa, a także o ustalenie ojcostwa, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa.