Adwokat przydaje się w życiu- Izbowe patronaty szkolne*

W bieżącym roku szkolnym nasza Izba podpisała z dwiema gdańskimi placówkami szkolnymi- tj. z Zespołem Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33, w skład którego wchodzi m.in. Gimnazjum nr 21 im. Dziedzictwa Pontyfikatu Jana Pawła II i Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 3, oraz z XIV Liceum Ogólnokształcącym- porozumienia dotyczące zacieśnienia współpracy na polu edukacji prawnej.

Oba porozumienia zostały podpisane, w imieniu Pomorskiej Izby Adwokackiej, przez pana Dziekana Dariusza Strzeleckiego, podczas uroczystych spotkań z dyrektorami szkół i koordynatorami przedsięwzięcia.

Inspiracją do zawarcia porozumienia z Gimnazjum nr 21 oraz Szkołą Mistrzostwa Sportowego nr 3, był fakt wdrażania w tych jednostkach innowacji pedagogicznej, tzw. modułu prawnego. W XIV Liceum Ogólnokształcącym, utworzyła się natomiast, niejako oddolnie, liczna grupa uczniów bardzo zainteresowanych zagadnieniami prawnymi, pragnących poszerzać swoją wiedzę z różnych dziedzin prawa.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanemu zapotrzebowaniu, kierując się troską o propagowanie wiedzy prawnej wśród młodych pokoleń, w każdej z powyższych placówek przeprowadziliśmy w ciągu bieżącego roku szkolnego zwiększoną w stosunku do realizowanej w innych szkołach, liczbę zajęć.

Szkolenia w obu placówkach odbywały się w ramach Akcji Młodzież, stanowiącej jeden z filarów Programu Edukacyjnego naszej Izby pod nazwą: Adwokat przydaje się w życiu.

Bez wątpienia edukacja prawna prowadzona przez adwokatów i aplikantów adwokackich, jako praktyków, ma szczególne znaczenie, gdy chodzi o kwestię podnoszenia świadomości prawnej w społeczeństwie, w tym- wśród młodzieży. Jednym z głównych celów podejmowanych działań jest zapoznanie uczniów z podstawami zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, zwiększanie wiedzy o instytucjach Państwa i prawa oraz budowanie postaw obywatelskich i etycznych wśród młodego pokolenia. Niebagatelne znaczenie ma też cel o charakterze profilaktycznym, tj. zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu.

Wśród tematów poruszonych podczas szkoleń, znalazły się zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa umów, prawa konsumenckiego, prawa karnego (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności), prawa autorskiego, prawa Internetu, a także prawa podatkowego.

Osoby, które zaangażowały się w prowadzenie zajęć w szkołach objętych patronatami to: adw. Izabela Nakielska, apl. adw. Agnieszka Tomaszewska, adw. Agnieszka Kapała- Sokalska, adw. Marcin Merchel, adw. Borys Laskowski.

Serdecznie zachęcam wszystkich członków Izby do zostania szkoleniowcami naszego Programu Edukacyjnego. Kontakty do koordynatorów Programu znajdują się na stronie internetowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Adwokat przydaje się w życiu * artykuł został opublikowany w „Kwartalniku Adwokackim”, październik 2017.

Uprzejmie informujemy, iż Kancelaria jest nieczynna.